Forretningsudvikling

U-udnyttet potentiale i aftermarket?

35% højere omsætning fra service?

Kræver ingen udvikling – kendte kunder – meget højt dækningsbidrag – egnet for delvis automatisering

Hvordan balancerer vi bedst ressourcerne mellem salg, engineering og R&D?

Hvis tilpasning af produkter giver merværdi, vil kunderne også gerne betale

Ellers bruges ressourserne bedre på kostpris reduktion, vedligehold og nyudvikling

Hold øje med alle mulige slagskanaler – kanalloyalitet, kanalrisiko, kanalkonflikt

Hvem må sælge hvad og igennem hvilke kanaler, hvordan kan der pris- og ydelsesdifferentieres så I får maksimalt ud af markedet. Er Amazon og Wish vores forhandlere/distributører eller konkurrenter

Hvornår og på hvilke områder skal vi implementere teknologiskift

Er det underleverandøren der bestemmer eller er det dig, Står du tilbage med en serviceorganisation der skal favne 3 generationer af hardware og software uden kunderne kan mærke en forskel. Hvad siger din Product Portfolio Roadmap?

Buy or make again?

Outsourcing til lavtlønsområder har længe været Danske virksomheders dagsorden, men prisen på – og funktionen af – automatiseret produktion åbner mulighed for fleksibel rentabel produktion andre steder end i Kina.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *