Strategi

Skal man arbejde med sin strategi, mens Coronapandemien raser og Klimadagsordenen prøver at få plads?

Det er ikke strategien, men grundlaget den bygger på der er vigtigt nu.

Agilitet og forandringsparathed kommer af indsigt, operationaliseret i forhold til virksomhedens kundegrundlag, kerneprocesser og ydelser.

Strategigrundlaget er kortet der viser, hvordan din industri udvikler sig. Du beslutter, hvordan din virksomhed skal tilpasse sig forholdende for at kunne navigere derhen, hvor virksomheden ser de største muligheder.