Om Rosenberg Management

Jeg har mere end 20 års erfaring i at gennemføre udviklingstiltag i en lang række industrier og brancher.

Opgaverne spænder over strategi, procesoptimering, teknologi og produktudvikling, digitalisering, service-udvikling og teknisk salg.

Jeg henvender mig til Industrivirksomheder såvel som handels- og servicevirksomheder.

Har stor erfaring med rapportering i fondsejede virksomheder, bank-rapportering og kommunikation med bestyrelser i familieejede virksomheder

Kontakt mig gerne for et uforpligtende møde

rr@rosenbergmanagement.dk

+45 22901903

Interim/Advisory/Bestyrelse/ Projekt

Samarbejdsformer:

Interim management: Interim CEO, CTO, COO; R&D ledelse; Turnaround manager; Projektleder.

Advisory board: Ofte er rollen kombineret med gennemførelses-ansvar for en række tiltag.

Bestyrelse: Aktivt bestyrelsesmedlem med kerne kompetence i : Strategi, Turn around, styrkelse af produkt- og teknologiudvikling, porteføljemanagement, digitalisering af forretningsprocesser.

Projekt: Opgave med afgrænset aftale om formål, resultatform, tid og økonomi.

Strategi

Skal man arbejde med sin strategi, mens Coronapandemien raser og Klimadagsordenen prøver at få plads?

Det er ikke strategien, men grundlaget den bygger på der er vigtigt nu.

Agilitet og forandringsparathed kommer af indsigt, operationaliseret i forhold til virksomhedens kundegrundlag, kerneprocesser og ydelser.

Strategigrundlaget er kortet der viser, hvordan din industri udvikler sig. Du beslutter, hvordan din virksomhed skal tilpasse sig forholdende for at kunne navigere derhen, hvor virksomheden ser de største muligheder.

Forretningsudvikling

U-udnyttet potentiale i aftermarket?

35% højere omsætning fra service?

Kræver ingen udvikling – kendte kunder – meget højt dækningsbidrag – egnet for delvis automatisering

Hvordan balancerer vi bedst ressourcerne mellem salg, engineering og R&D?

Hvis tilpasning af produkter giver merværdi, vil kunderne også gerne betale

Ellers bruges ressourserne bedre på kostpris reduktion, vedligehold og nyudvikling

Hold øje med alle mulige slagskanaler – kanalloyalitet, kanalrisiko, kanalkonflikt

Hvem må sælge hvad og igennem hvilke kanaler, hvordan kan der pris- og ydelsesdifferentieres så I får maksimalt ud af markedet. Er Amazon og Wish vores forhandlere/distributører eller konkurrenter

Hvornår og på hvilke områder skal vi implementere teknologiskift

Er det underleverandøren der bestemmer eller er det dig, Står du tilbage med en serviceorganisation der skal favne 3 generationer af hardware og software uden kunderne kan mærke en forskel. Hvad siger din Product Portfolio Roadmap?

Buy or make again?

Outsourcing til lavtlønsområder har længe været Danske virksomheders dagsorden, men prisen på – og funktionen af – automatiseret produktion åbner mulighed for fleksibel rentabel produktion andre steder end i Kina.

Kontakt

Rosenberg Management ApS
nordre sandvejshus
Sandvejen 36
3050 Humlebæk
+45 22 901 903
rr@rosenbergmanagement.dk
skype: ryanrosenberg